• Μηχανογραφημένη τήρηση & ενημέρωση βιβλίων όλων των νομικών μορφών ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ατομικών, Επιτηδευματιών, Ελευθέρων Επαγγελματιών.
  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας.