Η Eταιρία ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με τίτλο GLOBAL FINANCE είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οικονομικών υπηρεσιών.

 

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι:

  • η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
  • η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Έδρα: Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» οδός Θεσαλλονίκης θύρα 5

 

Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής  (gr.linkedin.com/pub/themis-adelfopoulos/62/a83/186/)

Μπίνου Δέσποινα

 

Μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6932990566