• Συστάσεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
  • Λύσεις και εκκαθάρισες εταιριών.
  • Στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων.
  • Παραγωγή ισοζυγίου, καταστάσεων και άλλων αναφορών.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών για τον τομές & το αντικείμενο κάθε επιχείρησης.