Ετικέτες

 1. Φορολογικές Δηλώσεις
 2. αποζημίωσης απόλυσης. Σύνταξη και υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
 3. Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών
 4. ασφαλιστικώ
 5. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 6. Συστάσεις
 7. μεταβολές
 8. συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Λύσεις και εκκαθάρισες εταιριών. Στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Παραγωγή ισοζυγίου
 9. καταστάσεων και άλλων αναφορών. Παροχή φορολογικών συμβουλών για τον τ
 10. Advanced Financial Services
 11. Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting) Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L s
 12. Eταιρία
 13. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 14. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 15. GLOBAL FINANCE
 16. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οικονομικών υπηρεσιών
 17. Συνεταιρισμος
 18. επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων
 19. αδειών
 20. Υπερωρίες. Υπολογισμός εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία. Υπολογισμός επιδομάτων
 21. Ασθενείας
 22. Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και εταιριών. Ε1
 23. Ε2
 24. Ε3
 25. Ε5
 26. Φ.Α.Π. Αιτήσεις επιδομάτων
 27. Επίδομα τεκνών Α21
 28. Κοινωνικό Επίδομα. (ΔΩΡΕΑΝ)
 29. Μηχανογραφημένη τήρηση & ενημέρωση βιβλίων όλων των νομικών μορφών ΟΕ
 30. ΕΕ
 31. ΙΚΕ
 32. ΕΠΕ
 33. ΑΕ
 34. ΚΟΙΝΣΕΠ
 35. Ατομικών
 36. Επιτηδευματιών
 37. Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας.
 38. Υπολογισμός μισθοδοσίας: Τακτική
 39. παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών